2 ani la rând premiul 1 (locul 1) -nu mā plâng-
Cu ce scop?
Ca într-un final să realizez că tot ce am învāţat a fost în afara şcolii? (Documentare de una singură)
Să realizez că tocmai mi-a fost notatā capacitatea de a reține informaţii, dar nu de a gândi.
Acum sunt pregātită pentru examene, dar pentru viață, când?
Singurul lucru care ni se cere la şcoalā este „să învățăm”, ce anume?
Să învățăm sā-i copiem pe alții?
Aici mā refer strict la română, unde suntem „puşi” sā reținem date nefolositoare, opinii ale unor critici, să le învāțām punctul de vedere, dar nu sā-l exprimām pe al nostru.
O hârtie cu „premiul 1” sau „premiul 2” face diferența? NU.
Cunosc oameni care învață foarte mult, mecanic, aceia sunt răsplātiți cu note mari.
Cunosc oameni care învață destul (sā zicem), logic, aceia sunt rāsplătiți cu „de ce nu ai învāțat?”, „Ai doi pe azi, nu ştii nimic”, „Nu o sā se aleagă nimic de tine”.
Da, mulțumim pentru încurajāri, iubiți profesori.
Dacă elevul are propriul mod de a reține informații, dacă nu redă cu exactitate ce i-a fost predat, asta înseamnă că nu a învāțat? Nu, asta înseamnā cā-i place să facă lucrurile în felul lui.
Atât timp cât ai note mari şi nu ştii sā-ți impui punctul de vedere, nu eşti altceva decât un mic robot pe care orice profesor şi l-ar dori.
Dacă ai note mici, nu-ți face griji, asta nu te face prost, prost eşti atunci când înveți doar ce ți se dicteazā, prost eşti atunci când asculți ce zic alții, dar tu nu ai nimic de spus niciodatā, prost eşti atunci când taci, ştiind cā ai dreptate.
Nu eşti prost, doar că nu-ți place sā fii un aşa numit „sclav” al sistemului.
Concluzia: Învațā doar ce-ți place şi crezi că-ți va fi de folos, nu e nevoie de o diplomā ca să ştii că eşti deştept.